Kato-san Nakiri Damascus 170 mm
Kato-san Nakiri Damascus 170 mm
Kato-san Nakiri Damascus 170 mm
Kato-san Nakiri Damascus 170 mm
Kato-san Nakiri Damascus 170 mm
Kato-san Nakiri Damascus 170 mm
Kato-san Nakiri Damascus 170 mm
Kato-san Nakiri Damascus 170 mm
Kato-san Nakiri Damascus 170 mm

Kato-san Nakiri Damascus 170 mm

Regular price $390.00